Nộp hồ sơ ngay

Nộp hồ sơ xin việc

Vị trí tuyển dụng:  Nhân viên phòng Giải ngân & Thanh toán (3P)

Khối:  Operations
Bộ Phận:  Loan Management
Nơi làm việc: 

Ho Chi Minh, VN

Mô tả công việc: 

Vai trò chủ chốt & Trách nhiệm

 • Kiểm tra chữ ký của khách hàng và các nội dung trên bộ hợp đồng vay
 • Lưu trữ hồ sơ của nhóm và kiểm tra Phiếu Đề nghị khấu trừ tự động
 • Hoàn trả tiền dư cho khách hàng
 • Kiểm tra và điều chỉnh số tài khoản của khách hàng
 • Hỗ trợ kiểm tra những giao dịch khách hàng thanh toán sai thông tin
 • Thực hiện việc tất toán hợp đồng vay
 • Các công việc khác khi được yêu cầu

 

 Yêu cầu công việc

 

 1. Trình độ chuyên môn
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

 

 1. Kinh nghiệm làm việc
 • Có kinh nghiệm làm công việc sắp xếp hồ sơ, giấy tờ
 1. Kĩ năng
 • Vi tính văn phòng (MS Word, Excel) căn bản, thao tác trên máy tính nhanh và chính xác
 • Trình độ tiếng Anh căn bản
 1. Thái độ
 • Cẩn thận
 • Làm việc có tinh thần trách nhiệm

Nộp hồ sơ ngay

Nộp hồ sơ xin việc