HÃY GIA NHẬP VỚI CHÚNG TÔI!

Chỉ mất 30 giây để nhập địa chỉ email và một số thông tin về bạn. Đây là bước khởi đầu để bạn kết nối với chúng tôi và trở thành một trong những người đầu tiên được cập nhật các cơ hội nghề nghiệp tại Shinhan Finance.

HÃY GIA NHẬP VỚI CHÚNG TÔI!

Chỉ mất 30 giây để nhập địa chỉ email và một số thông tin về bạn. Đây là bước khởi đầu để bạn kết nối với chúng tôi và trở thành một trong những người đầu tiên được cập nhật các cơ hội nghề nghiệp tại Shinhan Finance.

Shinhan Finance Vietnam – “New Experience, New Value”

Shinhan Vietnam Finance Company Ltd. (previously known as Prudential Vietnam Finance Company), has officially operated with Shinhan Finance brand name (as a member of Shinhan Card) since July 2019. With Shinhan Card’s know-how in financial products and 13-years-experience of the Company in Vietnam consumer lending market, Shinhan Finance strives to be the Top-of-mind brand for the consumption needs of the customer as well as the Top-of-mind company to work for.