• Văn phòng tuyển dụng Shinhan Finance

  Công ty Tài Chính Shinhan Việt Nam

  Điện thoại: (84 28) 39 113 666

  Liên lạc: Bộ phận Tuyển dụng

  Địa chỉ:  Lầu 23 Toà nhà Saigon Trade Center, 

  37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Email: recruitment@shinhanfinance.com.vn

  www.shinhanfinance.com.vn