Share this Job
Apply now

Apply for Job

Job Title:  Nhân viên hỗ trợ xác minh tín dụng

Division:  Credit Risk Management
Department:  Credit Initiation
Location: 

Ho Chi Minh, VN

Description: 

Trách nhiệm công việc

 1. Liên hệ với khách hàng để lấy thông tin về cách địa chỉ và hướng dẫn Nhân viên xác minh tín dụng hiện trường (FV) đi đến đúng địa chỉ cần xác minh.
 2. Tham gia và hoàn thành các chương trình huấn luyện của Công ty (nếu có), và hỗ trợ đồng đội hoàn thành công việc.
 3. Đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Công ty.

 

Yêu cầu

 1. Trình độ
 • Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học

 

 1. Kinh nghiệm làm việc

 

-     Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhóm

 1. Kiến thức
 • Có hiểu biết về cho vay tiêu dùng

 

 1. Kỹ năng
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (PPT, Excel)
 • Kỹ năng làm việc nhóm

 

 1. Phẩm chất cá nhân
 • Thận trọng, trung thực

Apply now

Apply for Job