Apply now

Apply for Job

Job Title:  Nhân viên Dịch vụ Khách hàng (3P)

Division:  Customer Operations Division
Department:  Customer Service Center
Location: 

Ho Chi Minh, VN

Description: 

Tóm tắt công việc
 

-           Cung cấp dịch vụ hiệu quả và chất lượng cao cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng theo quy trình/quy định của Công ty

-           Giao dịch với khách hàng nội bộ (tất cả các phòng ban) và khách hàng bên ngoài (khách hàng, đối tác kinh doanh) để hoàn thành (các) công việc được giao và đáp ứng KPI của Phòng Chăm sóc Khách hàng

-           Đưa ra nhận xét/đề xuất ý tưởng cho Quản lý trực tiếp về các công việc hàng ngày nhằm cải tiến quy trình/thủ tục (nếu có)

 

Vai trò chủ chốt & Trách nhiệm
 

  • Trả lời các cuộc điện thoại gọi đến của khách hàng, xác định nhanh chóng và có giải pháp phù hợp để đáp ứng yêu cầu
  • Phản hồi lịch sự, chuyên nghiệp và chính xác theo các tiêu chuẩn dịch vụ đã đề ra
  • Hoàn thành nhanh chóng và chính xác tất cả các công việc hành chính có liên quan, phù hợp với

tiêu chuẩn dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng

  • Khi các yêu cầu của KH thỏa đáng (đúng đắn), nhân viên dịch vụ Khách hàng sẽ liên hệ với các bộ phận liên quan kiểm tra và đưa ra giải pháp thích hợp cho KH.
  • Luôn cập nhật các sản phẩm/dịch vụ mới để duy trì dịch vụ chất lượng cao với thông tin chính xác cung cấp đến Khách hàng
  • Tham gia và đóng góp cho các cuộc hội thảo nâng cao chất lượng nghiệp vụ
  • Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng phân công

 

 Yêu cầu công việc

 

  1. Trình độ chuyên môn
  • Cao đẳng, Đại học các lĩnh vực liên quan đến Kinh tế, Tài chính hoặc Ngân hàng là một lợi thế. Tốt nghiệp Trung cấp nhưng có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan kể trên cũng có thể ứng tuyển

 

Apply now

Apply for Job