Apply now

Apply for Job

Job Title:  Nhân viên Chăm sóc Khách hàng (3P)

Division:  Customer Operations Division
Department:  Customer Service Center
Location: 

Ho Chi Minh, VN

Description: 

Tóm tắt công việc

-           Cung cấp dịch vụ hiệu quả và chất lượng cao cho khách hàng để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng trong các quy trình / nguyên tắc của công ty

-           Giao dịch với khách hàng nội bộ (tất cả các phòng ban) và khách hàng bên ngoài (khách hàng, đối tác kinh doanh) để hoàn thành (các) công việc được giao và đáp ứng KPI của nhóm Chăm sóc Khách hàng

 

Vai trò chủ chốt & Trách nhiệm

-           Thực hiện các cuộc gọi ra bên ngoài để chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao trải nghiệm và khả năng gắn bó của khách hàng. Chịu trách nhiệm về hiệu suất và chất lượng của Đội ngũ Chăm sóc Khách hàng cũng như hiệu suất của nhân viên.

-           Phản hồi lịch sự, chuyên nghiệp và chính xác theo các tiêu chuẩn dịch vụ đã thỏa thuận

-           Hoàn thành nhanh chóng và chính xác tất cả các hoạt động quản trị liên quan, phù hợp với các tiêu chuẩn dịch vụ liên quan và để làm hài lòng khách hàng.

-           Khi (các) yêu cầu của khách hàng phù hợp, nhóm Chăm sóc Khách hàng sẽ giao dịch với các bộ phận liên quan và đưa họ đến giải pháp phù hợp cho khách hàng.

-           Cập nhật các sản phẩm / dịch vụ mới hoặc nâng cao để duy trì chất lượng dịch vụ cao với thông tin cung cấp chính xác cho khách hàng.

-           Tham gia và đóng góp cho các cuộc họp nhóm, đào tạo và hội thảo chất lượng

-           Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Chăm sóc Khách hàng giao

 

 Yêu cầu công việc

 

  1. Trình độ chuyên môn
  • Cao đẳng, Đại học các lĩnh vực liên quan đến Kinh tế, Tài chính hoặc Ngân hàng là một lợi thế. Tốt nghiệp Trung học nhưng có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan kể trên cũng có thể ứng tuyển

 

  1. Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tổng đài viên, chăm sóc Khách hàng là một ưu thế

Apply now

Apply for Job