Apply now

Apply for Job

Job Title:  Nhân viên nhắc phí

Division:  Customer Operations Division
Department:  Bounce Rate Management Department
Location: 

Bac Ninh, VN

Description: 

Thông tin khái quát                                                                                     

Chức danh                    : Nhân viên Nhắc phí

Khối                              : Nghiệp vụ

Phòng ban                    : Bộ phận Quản lý Hành vi Thanh toán Khoản vay

Địa điểm                       : HCM

Báo cáo cho                  : Trưởng phòng Nhắc phí

No. of subordinates       : 0

I. Tóm tắt công việc:

 • Thực hiện cuộc gọi ra cho Khách hàng theo danh sách Công ty cung cấp Gọi điện thoại cho Khách hàng mỗi ngày theo danh sách được giao trước
 • Khuyến khích Khách hàng việc thanh toán đúng hạn, giải thích cho Khách hàng lợi ích của việc thanh toán đúng hạn theo quy định hợp đồng

II. Vai trò chính & Trách nhiệm

1. Nhắc phí (70%):

 • Gọi điện thoại cho Khách hàng mỗi ngày theo danh sách được giao trước
 • Cung cấp thông tin về số tiền cần thanh toán và ngày đến hạn thanh toán của Khách hàng, thuyết phục Khách hàng thanh toán sớm và chốt được với Khách hàng ngày hẹn thanh toán sớm hơn hoặc trễ nhất là ngay trong ngày đến hạn thanh toán
 • Theo dõi danh sách Khách hàng được gọi hàng ngày và ngày hẹn thanh toán của họ nhằm đảm bảo Khách hàng thanh toán đúng như đã hẹn
 • Phản hồi/nhắc nhở nhanh chóng đối với các Khách hàng đã hẹn nhưng không thanh toán đúng theo lịch hẹn nhằm đảm bảo Khách hàng thanh toán đúng hạn và hoàn tất chỉ tiêu được giao

2. Nâng cao nghiệp vụ (20%):

 • Nắm bắt nhanh các thay đổi về quy trình, quy định, hệ thống mới để đáp ứng tốt và duy trì chất lượng phục vụ Khách hàng
 • Tích cực tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng trong các cuộc họp, các lớp huấn luyện của nhóm, bộ phận, công ty

3. Khác (10%):

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng nhóm Pre – Due phân công
 • Tuân thủ các yêu cầu, sắp xếp của quản lý trực tiếp về thời gian làm việc cũng như công việc được gia

III. Yêu cầu công việc

 1. Qualification
 • Cao đẳng, Đại học các lĩnh vực liên quan đến Kinh tế, Tài chính hoặc Ngân hàng là một lợi thế. Tốt nghiệp Trung học nhưng có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan kể trên cũng có thể ứng tuyển

2. Work Experience

 • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tổng đài viên, chăm sóc Khách hàng và đặc biệt Nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại là một ưu thế

3. Knowledge

 • Nắm rõ sản phẩm và ngày đáo hạn hợp đồng của SVFC
 • Có kế hoạch làm việc hàng ngày, hàng tháng để đạt được mục tiêu
 • Hệ thống làm việc quen thuộc: Intellect, CSM, Zoiper
 • Có hiểu biết về sản phẩm tài chính tiêu dung

4. Skills

 

 • Làm quen với MS Office ( Word, Excel)
 • Nắm bắt về các kênh thanh toán và hệ thống làm việc
 • Chủ động tư vấn, hỗ trợ khách hàng
 • Có kỹ năng: Giải quyết vấn đề, quản lý áp lực,…

 

Apply now

Apply for Job