Apply now

Apply for Job

Job Title:  Nhân viên thu hồi nợ thực địa (3P)

Division:  Collection
Department:  Recovery Collection
Location: 

Ho Chi Minh, VN

Description: 

1. Mô tả công việc:

- Gặp khách hàng trực tiếp để thông báo đến khách hàng về trách nhiệm thanh toán, ngày thanh toán, cùng những bất lợi của việc thanh toán trễ hạn (Hồ sơ khách hàng nhóm B3 - B6)

- Đóng đầy đủ số tiền thu của khách hàng trong ngày.

- Thực hiện các hoạt động thu nợ theo đúng hướng dẫn của công ty.

- Báo cáo đến Trưởng nhóm về kết quả làm việc và tình hình hiện tại để đưa ra các hướng cải thiện tốt hơn.

- Địa điểm làm việc: Các tỉnh trên toàn quốc (Được chọn nơi làm việc gần với địa bàn cư trú)

2. Yêu cầu:

 1. Học vấn
 • Tốt nghiệm THPT trở lên

 

 1. Kinh nghiệm làm việc

 

 

 • Có ít nhất dưới 1 năm kinh nghiệm trong thu hồi nợ tại nhà hoặc các ngành nghề tài chính như: tư vấn khách hàng trực tiếp, nhân viên phát triển thị trường…
 •  
 1. Kiến thức

 

 • Có kiến thức cơ bản về linh vực tài chính

 

 1. Kỹ năng
 • Giao tiếp tốt
 • Năng động, trách nhiệm, làm việc nhóm tốt
 •  Ham học hỏi, cầu tiến
 1. Thái độ
 • Tinh thần trách nhiệm
 • Siêng năng, chăm chỉ
 • Thái độ làm việc chuyên nghiệp.
 • Tư cách đạo đức tốt.

 

Bản mô tả công việc nà

Apply now

Apply for Job